Lưu trữ thẻ: Tottenham

Tottenham cần hiểu… chính mình

Bức tượng con gà trống choai – biểu tượng của Tottenham Hotspur – có một chỗ bị sứt mẻ, do cựu danh thủ Paul Gascoigne ngày xưa vô tình làm hỏng. Người ta vẫn giữ nguyên hình ảnh sứt mẻ ấy khi làm biểu tượng mới, và nó được đặt …

Đọc thêm »