Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 27/08: 2 tân binh có mặt; Chốt kế hoạch vụ Grealish