Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 24/09: HĐ chi tiết tân binh; Rõ khả năng Lingard rời OTF