Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 15/10: Chốt sẵn 2 cái tên thay Solskjaer; Rục rịch ký 2 tân binh