Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 05/09: Diễn biến mới vụ Sancho; Đạt thỏa thuận tân binh thứ 2?