Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 05/08: Ký xong HĐ mới; Lộ diện mục tiêu khác sau Sancho