Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 01/08: Bom tấn Sancho rục rịch nổ; Sắp hoàn tất chữ ký đầu tiên?