Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng 18/07: Đạt thỏa thuận tân binh; Coi như xong vụ Pogba