Lưu trữ thẻ: Chung Hae-seong

V.League: Đường ngắn, đường dài

V.League: Đường ngắn, đường dài

V.League 2020 có rất nhiều điều đặc biệt. Một mùa giải mà cả nền bóng đá phải đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với thực tại để bảo vệ cuộc chơi. Một mùa giải mà bản thân những người làm bóng đá phải kiếm tìm sự tuyệt đối đó là …

Đọc thêm »