Lưu trữ thẻ: bóng đá chuyên nghiệp

Bóng đá và tư duy doanh nghiệp

Bóng đá và tư duy doanh nghiệp

Cái đích cuối cùng của bóng đá chuyên nghiệp chính là việc, các hoạt động từ đá bóng có thể nuôi được bóng đá… Có nghĩa, bóng đá phải định hình được bộ máy kinh doanh nhằm khai thác hết các giá trị của nó. Khi ấy, các doanh nghiệp …

Đọc thêm »